Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khi nhà kính ISO 14064

10 tháng trước

ISO (Tổ chức hóa quốc tế) là nhà xuất bản và phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế lớn nhất thế giới. ISO là một tổ chức phi chính phủ tạo thành cầu nối giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Nó là một mạng lưới các viện tiêu chuẩn quốc gia của 157 quốc gia. 

ISO 14064 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển trong nhiều năm và chính thức ra mắt năm 2006. Tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp thông tin chi tiết về các nguyên tắc yêu cầu để thiết kế, phát triển, quản lý và báo cáo hàng tồn kho khí nhà kính ở cấp doanh nghiệp hoặc công ty. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết lập giới hạn phát thải khí nhà kính để cải thiện quản lý khí nhà kính. Tính toán loại bỏ và phát thải khí nhà kính của tổ chức và xác định các biện pháp hoặc hoạt động cụ thể của công ty. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về quản lý chất lượng hàng tồn kho, báo cáo, kiểm toán nội bộ và trách nhiệm của tổ chức đối với các hoạt động xác minh.

Các phiên bản của ISO 14064

1. ISO 14064-1 (Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính)

  • ISO 14064-1: 2006 (Tháng 03/2006)
  • ISO 14064-1: 2018 (Tháng 12/2018)

2. ISO 14064-2 (Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo về việc giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính)

  • ISO 14064-2: 2006 (Tháng 03/2006)
  • ISO 14064-2: 2019 (Tháng 04/2019)

3. ISO 14064-3 (Phần 3: Đặc điểm kỹ thuật kèm theo hướng dẫn để xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính)

  • ISO 14064-3: 2006 (Tháng 03/2006)
  • ISO 14064:3: 2019 (Tháng 04/2019)

Nội dung của ISO 14064

1. ISO 14064 Phần 1

Quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính. Nó bao gồm thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê khí nhà kính của một tổ chức.

2.  ISO 14064 Phần 2

Hổ trợ nhiều loại dự án khí nhà kính, do đó phải giải quyết thỏa đáng các khoản tính dụng cacbon bù đắp và các dự án công nghệ đổi mới, cũng như các dự án nội bộ. Phần thứ 2 quy định các nguyên tắc và yêu cầu, đồng thời cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định hướng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải  hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính. Nó bao gồm lập kế hoạch dự án khí nhà kính, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa khí nhà kính, phù hợp với dự án và kịch bản cơ sở; giám sát định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện các dự án khí nhà kính, quản lý chất lượng dữ liệu. 

2.  ISO 14064 Phần 3

Quy định các nguyên tắc và yêu cầu và hướng dẫn những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và / hoặc xác minh các khẳng định khí nhà kính. Nó có thể được áp dụng để định lượng, giảm sát hoặc báo cáo dự án khí nhà kính của tổ chức hoặc dự án.

Các loại phát thải khí nhà kính theo ISO 14064

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp

- Phát thải trực tiếp gây ra bởi các nguồn do Doanh Nghiệp của bạn sở hữu hoặc kiểm soát

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Doanh Nghiệp

- Phát thải từ điện mua, hơi nước hoặc hệ thống sưởi / làm mát cho các hoạt động của bạn

Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Doanh Nghiệp

- Phát thải từ các nguồn không thược sở hữu hoặc kiểm soát của công ty bạn, chẳng hạn như khí thải của các nhà cung cấp của bạn, đi công tác và khí thải cuối đời của các sản phẩm đã bán.

Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 14064 

ISO 14064 nhằm mang lại lợi ích cho các tổ chức, những người đề xuất dự án và các bên liên quan khác trên toàn cầu bằng cách cung cấp sự rõ ràng và nhất quán cho việc định lượng, giám sát, báo cáo và xác nhận hoặc kiểm kê khí nhà kính hoặc các dự án liên quan đến khí nhà kính. Đặc biệt, việc sử dụng tiêu chuẩn cho phép:

Tăng cường tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng khí nhà kính.

Nâng cao độ tin cậy, tính nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát và báo cáo khí nhà kính, bao gồm giảm phát thải và tăng cường loại bỏ trong các dự án liên quan đến khí nhà kính

Đáp ứng được yêu cầu của luật pháp và các đối tác/ khách hàng

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý khí nhà kính của một tổ chức

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các dự án liên quan đến khí nhà kính

Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng giám sát những thay đổi về hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải và tăng loại bỏ khí nhà kính

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố các khoản tín dụng và trao đổi các đơn vị giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính

Đối tượng nào có thể sử dụng ISO 14064 

Tiêu chuẩn ISO 14064 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực với mọi quy mô đều cần chứng nhận ISO 14064 để chứng minh việc xây dựng được Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính đạt chuẩn quốc tế.

Tài liệu ISO 14064 

ISO 14064-1 PDF Free Download 

ISO 14064-2 PDF Free Download 

ISO 14064-3 PDF Free Download 


https://gqsvietnam.com/storage/photos/1/logo.png GQS Vietnam luôn cam kết dành cho đối tác của mình chất lượng, uy tính và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ như sau:

►  Viết dự án vốn vay ODA: Viết báo cáo nghiên cứu sinh kế, viết báo cáo tổng thể.

► Tư vấn, đào tạo, chứng nhận các tiêu chuẩn trong và ngoài nước như: VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP, EU Organic, USDA Organic, JAS, ASC, HACCP, GMP, SSOP, BRC, IFS, FSSC, BAP…

►  Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa thông qua triển khai NĐ 98 về liên kết chuỗi.

►  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc điện tử QRcode và thương mại điện tử cho nông sản.

►  Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã, Xây dựng tiêu chí 13 trong nông thôn mới cho các xã.

 

Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng GQS

 


Xem thêm >>