Quy tắc hữu cơ - Các câu hỏi thường gặp

11 tháng trước

Logo hữu cơ

Biểu tượng hữu cơ mang lại một bản sắc trực quan nhất quán cho các sản phẩm hữu cơ do EU sản xuất được bán ở EU. Điều này giúp người tiêu dùng ở EU dễ dàng xác định các sản phẩm hữu cơ hơn và giúp nông dân tiếp thị chúng trên tất cả các nước EU.

Logo hữu cơ chỉ có thể được sử dụng trên các sản phẩm đã được chứng nhận là hữu cơ bởi cơ quan hoặc cơ quan kiểm soát có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là chúng đã đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về cách chúng được sản xuất, vận chuyển và lưu trữ.

Logo hữu cơ EU

 

Quy tắc hữu cơ - Các câu hỏi thường gặp bản tiếng Anh


>> Xem thêm: Hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU - Tiếng Anh