Tải miễn phí tài liệu tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 PDF

10 tháng trước

HACCP là tiêu chuẩn được xây dựng từ năm 1969 do tổ chức Y tế thế giới WHO cùng tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO) thành lập. Các phiên bản HACCP tương ứng là CAC/RCP 1-1969, Rev.3 – 1997, CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003. HACCP CODEX 2020 đã được Ủy ban Codex thông qua với phiên bản CAC/RCP 1-1969, Rev.5 – 2020

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 đã được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2020. 

Tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 PDF – Bản song ngữ Anh - Việt

 

 

Tải miễn phí tài liệu tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 PDF – Bản tiếng Anh (Tại đây!)

 


Xem thêm >>