Tiêu chuẩn ASC

10 tháng trước

Tiêu chuẩn ASC

Chứng nhận ASC (Aquaculture Stewardship Council – Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản) là tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản, là bộ tiêu chuẩn dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm.

1. Tiêu chuẩn tôm ASC

Tiêu chuẩn tôm được đưa ra vào năm 2014 và hiện có hơn 320 trang trại nuôi tôm, sản xuất hơn 220.000 tấn, được chứng nhận trên toàn thế giới. Phần lớn trong số này là ở Việt Nam, Ecuador, Indonesia và Honduras.

Tiêu chuẩn Tôm bao gồm hơn 100 chỉ số hiệu suất mà nông dân phải đáp ứng để cho thấy rằng họ đang bảo vệ môi trường và tôn trọng lực lượng lao động của họ. Các yêu cầu bao gồm cấm sử dụng kháng sinh, giám sát chất lượng nước, trả lương, đối xử tốt, đào tạo công nhân và tham gia tư vấn và đối thoại có ý nghĩa với cộng đồng địa phương và người dân bản địa.

Các trang trại được chứng nhận ASC cũng phải thực hiện các kế hoạch quản lý sức khỏe để giảm khả năng mắc bệnh. Ở nhiều nơi trên thế giới, nuôi tôm có thể ảnh hưởng đến rừng ngập mặn - môi trường sống quan trọng của nhiều loài sinh vật, nhưng Tiêu chuẩn Tôm ASC cấm mọi hoạt động phá rừng ngập mặn và trong một số trường hợp sẽ yêu cầu phục hồi rừng.

Download tài liệu: 

ASC Shrimp Standard_v1.2

ASC Shrimp Standard v 1.2 – Vietnamese

ASC Factsheet – Shrimp

ASC Shrimp V1.2 Audit Manual

2. Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi ASC

Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi của ASC giải quyết một trong những tác động tiềm ẩn lớn nhất của nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực hiện điều đó một cách toàn diện bằng cách yêu cầu tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm cho tất cả các thành phần thức ăn chăn nuôi chính.

Download tài liệu: 

ASC-Feed-Standard_v1.01

ASC-Feed-Standard_v1.01 Vietnamese

ASC Feed Interpretation Manual v1.0

ASC Feed Standard Country Risk Score Cards Methodology and Rationale V1.0

 

3. Tiêu chuẩn Cá tra ASC

Người nuôi cá tra gặp một số vấn đề trong việc đưa thủy sản của họ ra thị trường. Với chứng nhận ASC, nông dân chứng minh những đóng góp của họ đối với thực hành lao động có trách nhiệm, quản lý dịch bệnh và bảo tồn hệ sinh thái. 

Download tài liệu:

ASC Pangasius Standard_v1.2

ASC Pangasius Standard v1.2 – Tiếng Việt

ASC Pangasius Audit Manual v1.2

ASC Pangasius Audit Manual v1.2 – Tiếng Việt

ASC Pangasius Better Management Practices v1.0

ASC Pangasius Better Management Practices v1.0 – Tiếng Việt

ASC Factsheet – Pangasius

 

4. ASC Seabass, Seabream and Meagre Standard

Cá chẽm, cá tráp và ngư dân phải đối mặt với một số vấn đề trong việc đưa hải sản của họ ra thị trường. Với chứng nhận ASC, nông dân chứng minh những đóng góp của họ đối với thực hành lao động có trách nhiệm, quản lý dịch bệnh và bảo tồn hệ sinh thái.

Download tài liệu:

ASC Sea Bass, Seabream and Meagre Standard v1.1

Sea Bass Sea Bream and Meagre audit manual_v1.1

ASC Factsheet – Seabass, seabream, meagre

 

5. Tiêu chuẩn Cá rô phi ASC

Người nuôi cá rô phi phải đối mặt với một số vấn đề trong việc đưa thủy sản của họ ra thị trường. Với chứng nhận ASC, nông dân chứng minh những đóng góp của họ đối với thực hành lao động có trách nhiệm, quản lý dịch bệnh và bảo tồn hệ sinh thái. 

Download tài liệu:

ASC Tilapia Standard v1.2

ASC Tilapia Audit Manual v1.3

ASC Tilapia Audit Reference

ASC Tilapia Better Management Practices v1.0

ASC Factsheet – Tilapia

 

6. ASC Bivalve Standard

Nông dân nuôi nghêu, sò... phải đối mặt với một số vấn đề trong việc đưa nghêu, sò, vẹm và điệp ra thị trường. Với chứng nhận ASC, nông dân nuôi hai mảnh vỏ chứng minh những đóng góp của họ đối với thực hành lao động có trách nhiệm, quản lý dịch bệnh và bảo tồn hệ sinh thái.

Download tài liệu:

ASC Bivalve Standard v1.1

ASC Bivalves Audit Manual_v1.1

ASC Bivalve Audit Manual v1.1 – French

ASC Bivalve Audit Preparation Checklist v1.1

ASC_Audit-Preparation-Checklist_Bivalves_v1.1-Portugese

ASC Factsheet – Bivalve