Giới thiệu xây dựng công trình

2 năm trước

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện bằng kim loại.

- Mua bán, cho thuê, máy móc thiết bị dùng trong xây dựng.

- Lắp đặt hệ thống điện.

- San lấp mặt bằng.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.

- Bán buôn vật liệu xây dựng.

- Cho thuê kho bãi.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.