Tư vấn giám sát

2 năm trước

Giám sát thi công xây dựng công trình là công việc bao gồm:

  • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;
  • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;
  • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
  • Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

Người làm công việc này gọi là "Kĩ sư tư vấn giám sát thi công chất lượng công trình" và phải có chứng chỉ hành nghề.