Bản đò truy xuất
Báo cáo truy xuất chi tiết
Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Thịt heo

Hình ảnh sản phẩm:

Thịt heo
Thông tin nhà sản xuất

Tên sản phẩm: Thịt heo
Thông tin nhà sản xuất: Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu VỊ SAN Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu VỊ SAN
Địa chỉ nhà sản xuất: Ấp 5- Xã Long Phước- Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai

Thông tin sản xuất

Quy trình sản xuất: 

VietGAHP chăn nuôi lợn (Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN)

Mô tả: 

VietGAHP (Vietnam Good Animal Husbandry Practices) cho chăn nuôi lợn là quy trình thực hành chăn nuôi lợn tốt ở Việt Nam. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng. Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn cần phải đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAHP, bao gồm các nội dung sau: 

1. Địa điểm

2. Bố trí khu chăn nuôi

3. Chuồng nuôi và thiết bị chăn nuôi

4. Giống và quản lý chăn nuôi

5. Vệ sinh chăn nuôi

6. Quản lý thức ăn và nước uống trong chăn nuôi

7. Quản lý vận chuyển

8. Quản lý dịch bệnh

9. Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường

10. Kiểm soát động vật và côn trùng gây hại

11. Quản lý nhân sự

12. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nuyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

13. Tự kiểm tra (kiểm tra nội bộ)

14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Thời gian cho Quy trình: 

5.00 Tháng