Tài liệu cơ bản về VIETGAP

1 năm trước

1. Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VIETGAP) - Phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao

TCVN 13528-1:2022 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tải miễn phí

2. Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP) - Phần 1: Trồng trọt 

Ngày 17/10/2017, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: Trồng trọt. Tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 17/10/2017. Tải miễn phí

3. Kỹ thuật chăn nuôi vịt - ngan

Cuốn sách “Kỹ thuật chăn nuôi ngan – vịt” là cẩm nang giúp người nuôi ngan – vịt có được kiến thức khoa học, nắm vững các quy trình kỹ thuật để tổ chức chăn nuôi có hiệu quả. Tải miễn phí.

4. Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm

Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm" để bà con tham khảo, vận dụng vào nuôi tôm sú trong điều kiện cụ thể để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Tải miễn phí 

5. Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho nuôi thương phẩm tôm nước lợ

Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho nuôi thương phẩm tôm nước lợ. Tải miễn phí

6. Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi

Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS. Tải miễn phí

7. Kỹ thuật chăn nuôi lợn theo chuẩn VietGAP

Quy trình thực hành chăn nuôi lợn theo VietGAHP. Tải miễn phí