TÀI LIỆU TCVN 11041

1 năm trước

1. TCVN ISO 11041-1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-1:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tải miễn phí

2. TCVN ISO 11041-2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-2:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ. Tải miễn phí

3. TCVN ISO 11041-3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.Tải miễn phí

4. TCVN ISO 11041-4

TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ. Tải miễn phí

5. TCVN ISO 11041-5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ. Tải miễn phí

6. TCVN ISO 11041-6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ. Tải miễn phí

7. TCVN ISO 11041-7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 7: Sữa hữu cơ. Tải miễn phí

8. TCVN ISO 11041-8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ. Tải miễn phí

9. TCVN ISO 11041-9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 9: Mật ong hữu cơ. Tải miễn phí

10. TCVN ISO 11041-10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 10: Rong biển hữu cơ. Tải miễn phí

11. TCVN ISO 11041-11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 11: Nấm hữu cơ. Tải miễn phí

12. TCVN ISO 11041-12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 12: Rai mầm hữu cơ. Tải miễn phí

13. TCVN ISO 11041-13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 13: Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và thùng chứa.  Tải miễn phí

 


https://gqsvietnam.com/storage/photos/1/logo.png GQS Vietnam luôn cam kết dành cho đối tác của mình chất lượng, uy tính và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ như sau:

►  Viết dự án vốn vay ODA: Viết báo cáo nghiên cứu sinh kế, viết báo cáo tổng thể.

► Tư vấn, đào tạo, chứng nhận các tiêu chuẩn trong và ngoài nước như: VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP, EU Organic, USDA Organic, JAS, ASC, HACCP, GMP, SSOP, BRC, IFS, FSSC, BAP…

►  Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa thông qua triển khai NĐ 98 về liên kết chuỗi.

►  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc điện tử QRcode và thương mại điện tử cho nông sản.

►  Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã, Xây dựng tiêu chí 13 trong nông thôn mới cho các xã.

Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng GQS


Xem thêm >>