MÔĐUN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CỦA ASC CÓ HIỆU LỰC VÀO CUỐI THÁNG 5 NĂM 2023

10 tháng trước

MÔĐUN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CỦA ASC CÓ HIỆU LỰC VÀO CUỐI THÁNG 5 YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NĂM 2024

Từ ngày 30 tháng 5 năm 2023, Mô-đun Chuỗi Hành trình sản phẩm (CoC) mới của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản bắt đầu có hiệu lực và bắt buộc. Điều này bao gồm các yêu cầu mới bổ sung cho chứng nhận CoC hiện có của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) để tăng cường hơn nữa giá trị và sự đảm bảo của nhãn ASC.

Yêu cầu an toàn thực phẩm kéo dài đến tháng 5 năm 2024

Trong Mô-đun ASC CoC, các công ty tham gia vào quá trình chế biến và/hoặc đóng gói phải được chứng nhận theo chương trình được công nhận của Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) hoặc ISO 22000, trừ khi tổ chức được miễn trừ dựa trên quy mô theo giá trị, khối lượng hoặc số lượng của nhân viên.

Tuy nhiên, ASC đang cung cấp thời gian gia hạn thêm một năm cho thời gian triển khai ban đầu ("thời gian gia hạn") cho phần này của Mô-đun CoC, yêu cầu về tính đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều này có nghĩa là tại lần đánh giá đầu tiên sau khi Mô-đun CoC có hiệu lực (ngày 30 tháng 5 năm 2023), các công ty chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm (nếu có) có thể chấp nhận được mà không dẫn đến việc đình chỉ chứng nhận CoC của họ. Các công ty phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm sau ngày 30 tháng 5 năm 2024.

“ASC thừa nhận việc đưa ra yêu cầu về an toàn thực phẩm có thể có tác động đáng kể đến các công ty trước đây chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm và để đạt được chứng nhận đó cần có sự chuẩn bị, phối hợp với các mùa và sản phẩm hoạt động, sự sẵn có của kiểm toán viên và có thể yêu cầu sửa đổi các hệ thống hiện có hoặc đầu tư vào cái mới. Mục đích của thời gian hạn là cho phép các công ty duy trì chứng nhận CoC trong khi họ nỗ lực đạt được yêu cầu chứng nhận an toàn thực phẩm mới của Mô-đun ASC CoC,” Wendy Banta, Trưởng bộ phận Đảm bảo chuỗi cung ứng của ASC cho biết.

Đây là quy định một lần dành riêng cho yêu cầu an toàn thực phẩm tại lần đánh giá CoC đầu tiên đối với Mô-đun ASC CoC sau ngày có hiệu lực. Phần còn lại của Mô-đun CoC không bị ảnh hưởng bởi quy định này. Thời gian gia hạn yêu cầu an toàn thực phẩm sẽ được chính thức hóa thông qua việc phát hành Mô-đun ASC CoC phiên bản 1.1 vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, phù hợp với việc phát hành các bản cập nhật tài liệu chương trình MSC CoC. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Mô-đun CoC (Mô-đun CoC v.1.1 sẽ được tải lên vào ngày 15 tháng 5).

Tăng cường đảm bảo thông qua Mô-đun CoC

Mô-đun ASC CoC được áp dụng cho tất cả các công ty và ứng viên được chứng nhận ASC CoC. Các yêu cầu mới là một phần của bộ cải tiến và công cụ nhằm mang lại giá trị lớn hơn và mức độ đảm bảo cao hơn cho những người tham gia chương trình và người tiêu dùng dựa vào nhãn ASC. Họ đề cập đến gian lận thủy sản, an toàn thực phẩm, tính hợp pháp, phát hiện kháng sinh, cũng như các khía cạnh khác vốn có trong sản xuất thủy sản nuôi trồng.

Có gì mới?

Các yêu cầu mới bao gồm yêu cầu chủ sở hữu chứng chỉ CoC phải báo cáo dữ liệu cụ thể cho ASC. Dữ liệu bắt buộc phải gửi có thể bao gồm khối lượng mua và bán, loài, người mua và nhà cung cấp, đồng thời có thể bao gồm các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và sản phẩm không dành cho người tiêu dùng.

Tất cả những người có chứng chỉ CoC phải thực hiện kế hoạch can thiệp và đánh giá lỗ hổng gian lận thực phẩm để đánh giá và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc thành phần thực phẩm.

Những người được cấp chứng nhận mua trực tiếp từ các trang trại được chứng nhận phải xác minh rằng phạm vi chứng nhận CoC là liên tục từ trang trại đến người mua đầu tiên và xem xét các yếu tố đủ điều kiện áp dụng của sản phẩm.

Mô-đun này cũng giới thiệu một danh sách rõ ràng về các tiêu chí không đủ điều kiện (bao gồm các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận) để ngăn các tổ chức trở thành hoặc duy trì chứng nhận khi các tiêu chí được chỉ định áp dụng.

 (Nguồn: asc-aqua.org)


GQS Vietnam luôn cam kết dành cho đối tác của mình chất lượng, uy tính và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ như sau:

►  Viết dự án vốn vay ODA: Viết báo cáo nghiên cứu sinh kế, viết báo cáo tổng thể.

► Tư vấn, đào tạo, chứng nhận các tiêu chuẩn trong và ngoài nước như: VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP, EU Organic, USDA Organic, JAS, ASC, HACCP, GMP, SSOP, BRC, IFS, FSSC, BAP…

►  Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa thông qua triển khai NĐ 98 về liên kết chuỗi.

►  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc điện tử QRcode và thương mại điện tử cho nông sản.

►  Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã, Xây dựng tiêu chí 13 trong nông thôn mới cho các xã.

Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng GQS


Xem thêm >>