Tải miễn phí tài liệu ISO 22000:2018 PDF bản song ngữ

10 tháng trước

1. ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và có giá trị trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) với nội dung đảm bảo sản phẩm thực phẩm được sản xuất và bảo quản một cách an toàn nhất. Phiên bản mới nhất của ISO 22000 là ISO 22000:2018.

Bộ tài liệu ISO 22000 PDF phiên bản song ngữ cung cấp thông tin về xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm, phương pháp áp dụng phù hợp dành cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm. Các tài liệu trong ISO 22000 là một trong những điều kiện bắt buộc doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

 

2. Tải tài liệu ISO 22000 PDF phiên bản song ngữ miễn phí

 


Xem thêm >>