GLOBALG.A.P – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRANG TRẠI THÔNG MINH

10 tháng trước

Đảm bảo trang trại phù hợp cho tương lai

Trong hai năm qua, GLOBALG.AP đã điều phối việc sửa đổi tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại Tích hợp (IFA) hàng đầu của mình cũng như các quy tắc, tiêu chuẩn và hệ thống GLOBALG.AP khác. Trong suốt quá trình sửa đổi, rõ ràng là điều này bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ một phiên bản mới của tiêu chuẩn IFA.

Khi bối cảnh thay đổi, chúng tôi phải đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của chúng tôi phát triển cùng với nó. Chúng tôi hiện đang ca ngợi một kỷ nguyên mới của các quy trình mà cuối cùng sẽ kết nối tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo cách thông minh hơn, trực quan hơn và đơn giản hóa hơn. 

Các giải pháp đảm bảo trang trại thông minh là gì?

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 và được dẫn đầu bởi IFA v6 mới và được cải tiến, chúng tôi đang cập nhật toàn bộ danh mục giải pháp đảm bảo trang trại, bao gồm cả các dịch vụ của mình, để cung cấp các giải pháp số hóatrực quan và hợp lý hơn cho toàn bộ lĩnh vực. Các giải pháp đảm bảo trang trại GLOBALG.AP đang bước vào kỷ nguyên thông minh!

Các giải pháp GLOBALG.AP đã tạo ra tác động – tiếp cận hơn 200.000 nhà sản xuất. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp bảo đảm của chúng tôi trong tương lai để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của bạn và hoàn thành mục đích của chúng tôi là bảo vệ quyền của mọi thế hệ đối với thực phẩm được trồng một cách an toàn, có trách nhiệm thông qua các hoạt động canh tác có ý thức về xã hội và môi trường.

Bắt đầu với việc ra mắt IFA v6, việc triển khai dần dần sẽ mang tầm nhìn của chúng tôi vào cuộc sống. Khung giải pháp đảm bảo trang trại thông minh sẽ giúp các giải pháp của chúng tôi trở nên thông minh hơn trong tương lai bằng cách

 • Hợp lý hóa những gì chúng tôi đã làm.
 • Tăng cường các chủ đề bền vững cốt lõi của chúng tôi.
 • Mở rộng các dịch vụ bổ sung của chúng tôi.
 • Khuyến khích số hóa và sử dụng dữ liệu trong ngành.
 • Đo lường tác động của chúng tôi để thúc đẩy cải tiến liên tục ở mọi cấp độ.

Điều này sẽ dẫn đến tính toàn vẹn mạnh mẽ hơn trong toàn bộ hệ thống GLOBALG.AP và đặt các giải pháp đảm bảo trang trại thông minh, dễ sử dụng ngay trong tầm tay bạn!

 

Bốn trụ cột của các giải pháp thông minh của GlobalGAP

Các tiêu chuẩn và tiện ích bổ sung thông minh hơn

Các sản phẩm mới và cải tiến, bắt đầu với IFA v6 và GRASP v2.0.

 • Tiêu chuẩn IFA v6 mới và cải tiến có sẵn trong hai phiên bản song song: IFA v6 Smart hàng đầu của chúng tôi phù hợp với phần lớn các nhà sản xuất và IFA v6 GFS dành cho những người yêu cầu công nhận GFSI
 • Danh sách kiểm tra dựa trên rủi ro, thông minh hơn được cá nhân hóa cho nhà sản xuất
 • Hướng tới cách tiếp cận định hướng kết quả và các tiêu chuẩn định hướng tác động
 • Tùy chọn điểm chuẩn đơn giản hóa

Hệ thống và dịch vụ thông minh hơn

Trung tâm kiểm tra trực tuyến (AOH) và Dịch vụ xác thực được liên kết để cải thiện tính toàn vẹn của chứng chỉ GLOBALG.AP.

 • Tiếp tục triển khai AOH với mục đích thu thập 100% kiểm tra trong phiên bản 6
 • Hoàn thành các báo cáo kiểm toán do AOH tạo trong một thiết kế thống nhất, không cần giấy tờ
 • Tính toàn vẹn được nâng cao thông qua các mẫu chứng chỉ thống nhất có sẵn trong thời gian thực với Dịch vụ xác thực
 • Chuyển dần sang danh sách kiểm tra kết hợp với các tiện ích bổ sung tích hợp

Cách tiếp cận thông minh hơn để phát triển bền vững

Các yêu cầu cải tiến liên tục và các tiêu chí môi trường mạnh mẽ hơn trong IFA v6, một tiện ích bổ sung đa dạng sinh học mới và Phương pháp tiếp cận dựa trên tác động được mở rộng sang các lĩnh vực khác.

 • Kế hoạch cải tiến liên tục bắt buộc ở cấp độ nhà sản xuất
 • Các tiêu chí bền vững mới và cập nhật về các chủ đề như nhựa, chất thải, tính trung lập carbon, nạn phá rừng và phúc lợi động vật
 • Phương pháp tiếp cận dựa trên tác động đối với tính bền vững được cung cấp cho các phạm vi và danh mục sản phẩm khác bao gồm nuôi trồng thủy sản và rau quả
 • Một tiện ích bổ sung đa dạng sinh học chuyên dụng mới

Tích hợp dữ liệu thông minh hơn

Đối với sự phù hợp, minh bạch và đánh giá toàn bộ hệ thống đảm bảo.

 • Điều tra việc sử dụng dữ liệu để hợp lý hóa hơn nữa hệ thống chứng nhận
 • Dần dần xây dựng dữ liệu để nâng cao tính minh bạch và tạo ra một bức tranh về toàn bộ hệ thống đảm bảo, thể hiện tác động tích cực của các giải pháp GLOBALG.AP trong toàn ngành.

 

Nguồn: GlobalG.A.P


https://gqsvietnam.com/storage/photos/1/logo.png GQS Vietnam luôn cam kết dành cho đối tác của mình chất lượng, uy tính và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ như sau:

►  Viết dự án vốn vay ODA: Viết báo cáo nghiên cứu sinh kế, viết báo cáo tổng thể.

► Tư vấn, đào tạo, chứng nhận các tiêu chuẩn trong và ngoài nước như: VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP, EU Organic, USDA Organic, JAS, ASC, HACCP, GMP, SSOP, BRC, IFS, FSSC, BAP…

►  Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa thông qua triển khai NĐ 98 về liên kết chuỗi.

►  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc điện tử QRcode và thương mại điện tử cho nông sản.

►  Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã, Xây dựng tiêu chí 13 trong nông thôn mới cho các xã.

Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng GQS


Xem thêm >>