Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm

2 năm trước

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Bước 1Người quản lý mã tạo mã QR cho sản phẩm theo mã sản phẩm bằng cách thay mã sản phẩm vào và chạy đường dẫn sau:
Vd: Mã sản phẩm: 08935001800347
Đổi phần barcode=xxxxxx thành barcode=08935001800347
Link trở thành: https://gqsvietnam.com/traces?barcode=08935001800347

  • Website sẽ hiển thị hình ảnh tem QR của sản phẩm có mã là 08935001800347

Bước 2Người sử dụng sử dụng phần mềm, app bất kỳ có hỗ trợ đọc QR code để quét qua mã này.
Vd: Barcode Việt - Phát hiện hàng giả (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdm.barcodeviet)
Mở app và quét qua hình ảnh QR đã tạo được ở bước 1.

  • Website sẽ hiện ra hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm có mã 08935001800347 này.